دستگاه روپس Rupes

نمایش سریع

دستگاه پوليش IBrid كوتاه روپس مدل LHR81M-DLX

18,400,000 تومان

کیت کامل دستگاه پوليش IBrid كوتاه Rupes مدل LHR81M-DLX دستگاه پولیش Bigfoot Nano نسل جدیدی از IBrid می باشد که یک انقلابی در دستگاههای پولیش بوجود آورده است. جدیدترین محصول روپس نه تنها یک تکنولوژی است ، بلکه یک فلسفه طراحی نوین نیز می باشد . استفاده از IBrid Rupes یک نوآوری، انعطاف پذیری و پایداری را برای شم..

نمایش سریع

دستگاه پوليش IBrid بلند روپس مدل LHR81ML-DLX

18,000,000 تومان

کیت کامل دستگاه پوليش IBrid كوتاه Rupes مدل LHR81M-DLXL دستگاه پولیش Bigfoot Nano نسل جدیدی از IBrid می باشد که یک انقلابی در دستگاههای پولیش بوجود آورده است. جدیدترین محصول روپس نه تنها یک تکنولوژی است ، بلکه یک فلسفه طراحی نوین نیز می باشد . استفاده از IBrid Rupes یک نوآوری، انعطاف پذیری و پایداری را برای ش..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

دستگاه پوليش نمره 15روپس مدل LHR15MarkII-DLX

دستگاه پوليش نمره 15روپس مدل LHR15MarkII-DLXامکاناتبا مدار15میلیمتری و پد لبه ی ø150 میلیمتر، Polisher های چرخشی تصادفی LHR15MarkII، یک پولیشر فوق العاده مناسب برای کار در مناطق سطوح بزرگ است. که موجب می شود در کمترین زمان عملیات پولیش سطح مورد نظر پایان یابد، بدون توجه به کیفیت مارک RUPES راندمان بهبود یافته، قدرت و گشتاور بیشتری را در هر سطح تضمی..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

دستگاه پوليش نمره 15روپس مدل LHR15MarkII-STF

دستگاه پوليش نمره 15روپس مدل LHR15MarkII-STFوضعیت عملکرد تصادفی مداری دستگاه باعث می شود زمان دسترسی به نتیجه كاهش یابدمدار 21 میلیمتر با سرعت بیشتری می تواند براقیت سطح را به دست آوردکنترل بازخورد الکترونیکی ثابت در هر برنامه کاربردی ثابت استشروع نرم افزاری برای تضعیف رمپ شتاب برای جلوگیری از پراکندگی تصادفی ترکیب ناخواسته استجلوگیری از چرخش انفجا..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

دستگاه پوليش نمره 15روپس مدل LHR15MarkII-STN

دستگاه پوليش نمره 15روپس مدل LHR15MarkII-STNوضعیت عملکرد تصادفی مداری دستگاه باعث می شود زمان دسترسی به نتیجه كاهش یابدمدار 21 میلیمتر با سرعت بیشتری می تواند براقیت سطح را به دست آوردکنترل بازخورد الکترونیکی ثابت در هر برنامه کاربردی ثابت استشروع نرم افزاری برای تضعیف رمپ شتاب برای جلوگیری از پراکندگی تصادفی ترکیب ناخواسته استجلوگیری از چرخش انفجا..

نمایش سریع

دستگاه پوليش نمره 15روپس مدل LHR15MarkIII-BAS

14,000,000 تومان

دستگاه پوليش نمره 15روپس مدل LHR15MarkIII-BASامکاناتبا مدار15میلیمتری و پد لبه ی ø150 میلیمتر، Polisher های چرخشی تصادفی LHR15MarkII، یک پولیشر فوق العاده مناسب برای کار در مناطق سطوح بزرگ است. که موجب می شود در کمترین زمان عملیات پولیش سطح مورد نظر پایان یابد، بدون توجه به کیفیت مارک RUPES راندمان بهبود یافته، قدرت و گشتاور بیشتری را در هر سطح تضم..

نمایش سریع

دستگاه پوليش نمره 15روپس مدل LHR15MarkIII-DLX

16,800,000 تومان

دستگاه پوليش نمره 15روپس مدل LHR15MarkIII-DLXامکاناتبا مدار15میلیمتری و پد لبه ی ø150 میلیمتر، Polisher های چرخشی تصادفی LHR15MarkII، یک پولیشر فوق العاده مناسب برای کار در مناطق سطوح بزرگ است. که موجب می شود در کمترین زمان عملیات پولیش سطح مورد نظر پایان یابد، بدون توجه به کیفیت مارک RUPES راندمان بهبود یافته، قدرت و گشتاور بیشتری را در هر سطح تضم..

نمایش سریع

دستگاه پوليش نمره 15روپس مدل LHR15MarkIII-STN

14,000,000 تومان

دستگاه پوليش نمره 15روپس مدل LHR15MarkIII-STNMarkIII بسیاری از ویژگی های جدید را که برای اولین بار در دستگاه گیربکسی LK900E Mille ایجاد شد ، بهمراه بروز رسانی های جالب طراحی نشان می دهد و قابلیت یکی از بهترین سیستم های پولیش صنعتی را داراست.موتور بسیار کارآمد BigFoot Random Orbitital Polisher MarkIII در مدلهای 21 میلی متر و با تنظیم ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

دستگاه پوليش نمره 21 روپس مدل LHR21MarkII-DLX

دستگاه پوليش نمره 21 روپس مدل LHR21MarkII-DLXامکاناتبا مدار 21 میلیمتری و پد لبه ی ø180 میلیمتر، Polisher های چرخشی تصادفی LHR 21 MarkII، یک پولیشر فوق العاده مناسب برای کار در مناطق سطوح بزرگ است. که موجب می شود در کمترین زمان عملیات پولیش سطح مورد نظر پایان یابد، بدون توجه به کیفیت مارک RUPES راندمان بهبود یافته، قدرت و گشتاور بیشتری را در هر سطح..

نمایش سریع

دستگاه پوليش نمره 21روپس مدل LHR21MarkIII-DLX

17,400,000 تومان

دستگاه پوليش نمره 21روپس مدل LHR21MarkIII-DLXMarkIII بسیاری از ویژگی های جدید را که برای اولین بار در دستگاه گیربکسی LK900E Mille ایجاد شد ، بهمراه بروز رسانی های جالب طراحی نشان می دهد و قابلیت یکی از بهترین سیستم های پولیش صنعتی را داراست.موتور بسیار کارآمد BigFoot Random Orbitital Polisher MarkIII در مدلهای 21 میلی متر و با تنظیم ..

نمایش سریع

دستگاه پوليش نمره 21روپس مدل LHR21MarkIII-STN

14,500,000 تومان

دستگاه پوليش نمره 21روپس مدل LHR21MarkIII-STNMarkIII بسیاری از ویژگی های جدید را که برای اولین بار در دستگاه گیربکسی LK900E Mille ایجاد شد ، بهمراه بروز رسانی های جالب طراحی نشان می دهد و قابلیت یکی از بهترین سیستم های پولیش صنعتی را داراست.موتور بسیار کارآمد BigFoot Random Orbitital Polisher MarkIII در مدلهای 21 میلی متر و با تنظیم ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

دستگاه پوليش روتاری نمره 19 روپس مدل LH19E-DLX

دستگاه پوليش نمره 19 روپس مدل LHR19E-DLXاین دستگاه گردزن (روتاری ) با یک موتور گشتاور بالا و ارگونومی خوب و بسیار سبک و قدرتمند طراحی شده . و از این دستگاه علیرغم استفاده در صنعت خودرو  در سایر صنایع همچون دریایی نیز می توان استفاده نمود. Ø BACKING PAD MM-IN  125-5" / 150-6" / 165-6,5" ..

نمایش سریع

دستگاه پوليش روتاری نمره 19 روپس مدل LH19E-STD

14,000,000 تومان

دستگاه پوليش نمره 19 روپس مدل LHR19E-STDاین دستگاه گرد زن (روتاری ) با یک موتور گشتاور بالا و ارگونومی خوب و بسیار سبک و قدرتمند طراحی شده . و از این دستگاه علیرغم استفاده در صنعت خودرو  در سایر صنایع همچون دریایی نیز می توان استفاده نمود.بهترین نتیجه در دور 700-1200 دستگاه بدست می آید .  Ø BACKING PAD MM..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

دستگاه پوليش روتاری نمره 19 روپس مدل LH19E-STN

دستگاه پوليش نمره 19 روپس مدل LHR19E-STNاین دستگاه گرد زن (روتاری ) با یک موتور گشتاور بالا و ارگونومی خوب و بسیار سبک و قدرتمند طراحی شده . و از این دستگاه علیرغم استفاده در صنعت خودرو  در سایر صنایع همچون دریایی نیز می توان استفاده نمود.بهترین نتیجه در دور 700-1200 دستگاه بدست می آید .  Ø BACKING PAD MM..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

دستگاه پوليش روپس مدل LK900E-DLX

دستگاه پوليش روپس مدل LK900E-DLXدستگاه پولیش گیربکس دار دو حالته و قدرت و ارگونی خاص طراحی آن یک پل ارتباطی میان دستگاههای اربیتال و روتاری ایجاد کرده و باعث از بین بردن فاصله راندمان کاری این دو تکنولوژی است که موجب حذف قدرتمند ایجاد هولوگرام بر روی سطح بواسطه طراحی خاص و عملکرد سازگار آن برای راحتی کار توسط اپراتور شده است  . Ø BAC..

نمایش 1 تا 15 از 33 (3 صفحه)